HBO5: opvragen & wijzigen wachtwoord

Ben je uw wachtwoord om in te loggen op de computers en laptops van onze campus vergeten of kwijtgeraakt?
Ken je je initieel wachtwoord van Smartschool niet meer of wil je de inloggegevens van je iPad in bruikleen opnieuw opvragen?

Geen probleem, hier kan je je wachtwoord opnieuw opvragen / wijzigen:

 

 

Vanaf dit schooljaar is de gebruikersnaam en het wachtwoord om in te loggen geldig voor de volgende platformen:
het computernetwerk en office365 omgeving (e-mail, onedrive,…). Dus bij het wijzigen van dit wachtwoord zal je voor deze 2 toepassingen opnieuw moeten inloggen.