Privacyverklaring

De website die je bezoekt, wordt beheerd door:

Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw
Ref. Hast
Kuringersteenweg 174
B – 3500 HASSELT
tel +32 11 66 41 05
info@sosq.be
BTW nr: 410.984.248
RPR Antwerpen, afd. Hasselt

Secundair Onderwijs Sint-Quintinus vzw (ref. Hast) hecht veel belang aan de persoonlijke levenssfeer van de gebruikers. Bij het raadplegen van de webstek worden surfgegevens bewaard in cookies. Cookies zijn kleine stukjes data die de website verzamelt en op je toestel bewaart. De informatie is toegankelijk voor de websitebouwer en wordt gebruikt om je surfbewegingen en acties op de website te volgen.

Deze cookies worden door de vzw opgemaakt en door de online betalingsdienst, Mollie.

De vzw verzamelt volgende gegevens:

Sessiecookies

Deze cookies bevatten persoonsgegevens en verdwijnen als de sessie wordt gesloten. Door het sluiten van de internetpagina of het bestelproces volledig te doorlopen.

Gegevens

Welke gegevens?

Wanneer u een bestelling plaatst: naam van de leerling, voornaam van de leerling, e-mailadres van een ouder / voogd / verantwoordelijke, adres, klas van de leerling.

Schoolartikelen die aan de bestelling gekoppeld zijn.

Logbestandgegevens: de datum en tijd van uw bestelling, bestellingen, enzovoort. Deze gegevens laten ons toe u te herkennen, en kunnen ons vertellen hoe u onze diensten gebruikt.

Waarom gebruiken wij uw gegevens?

SO SQ vzw verzamelt en verwerkt uw persoonsgegevens om de bestelling dat u afsluit met SO SQ vzw correct te kunnen uitvoeren en om u op de hoogte te kunnen houden van de status en gerechtvaardigd belang.

Om te voldoen aan wettelijke verplichtingen: wij zijn wettelijk verplicht een aantal gegevens gedurende een bepaalde periode te bewaren, bijvoorbeeld in het kader van fiscale controle.

Om misbruik en fraude op te sporen en te voorkomen en de veiligheid van de website te verzekeren.

Doorgifte van uw gegevens aan derden en beschermingswaarborgen:

In bepaalde gevallen kanSO SQ vzw uw gegevens meedelen aan derden:
Een betaling via een kredietkaart zal enkel worden opgeslagen via het betalingssysteem Mollie. Onze servers bevatten persoonlijke informatie, maar zullen nooit enige informatie met betrekking tot betalingsmodaliteiten of bankgegevens bevatten.

SO SQ vzw verbindt zich ertoe om de vertrouwelijkheid en beveiliging van uw gegevens te verzekeren door passende afspraken te maken. Om gegevens te beschermen tegen onbevoegde toegang door derden worden deze gegevens gecodeerd overgedragen via SSL versleuteling (Secure Sockets Layer). Het gebruikte veiligheidscertificaat wordt uitgereikt door een van de mondiale marktleiders.

Hoe kunt u uw gegevens beheren/krijgt u toegang tot uw gegevens en kunt u ze schrappen?

In overeenstemming met de Privacywet en de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u het recht om:

• uw gegevens en de essentiële informatie m.b.t. de verwerking (doeleinden van de verwerking, categorieën van gegevens die worden verwerkt enz.) te raadplegen en er toegang toe te krijgen;

• te vragen om die gegevens te corrigeren of, indien nodig, te schrappen onder de voorwaarden, met name wanneer die gegevens niet meer noodzakelijk zijn met het oog op de doeleinden waarvoor ze werden verzameld/verwerkt of wanneer u bezwaar maakt tegen de verwerking;

U kunt die rechten uitoefenen door een schriftelijk verzoek te sturen, hetzij via e-mail naar het adres privacy@campushast.be.

Hoe lang bewaren wij uw informatie?

Uw gegevens worden bewaard zo lang nodig is om onze diensten te verstrekken en voor de doeleinden zoals hierboven beschreven. De periode tijdens welke die gegevens worden bewaard kan verschillen naargelang het doel waarvoor de gegevens worden verzameld en bewaard (vb. wettelijke verplichting om facturatiegegevens te bewaren, dan wel uitvoering van een online bestelling). Wanneer het niet langer noodzakelijk is om uw persoonsgegevens te verwerken zullen wij uw persoonsgegevens anonimiseren.

SO SQ vzw gaat te allen tijde zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Dat betekent onder meer dat wij adequate technische en organisatorische maatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. Uw persoonsgegevens worden opgeslagen in een beveiligde omgeving en zijn slechts toegankelijk voor daartoe geautoriseerde medewerkers en dienstverleners van SO SQ vzw voor zover dit noodzakelijk is voor de verwerkingen van jouw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacy policy.

Zullen uw gegevens worden overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte?

Het is mogelijk dat bepaalde gegevens worden bewaard of overgedragen buiten de Europese Economische Ruimte voor de doeleinden zoals beschreven. Die overdracht kan worden uitgevoerd via dienstverleners die buiten het grondgebied zijn gevestigd of middels een server die zich buiten dit grondgebied bevindt. In dit verband verbindt ons bedrijf zich ertoe om altijd een passend en toereikend niveau ter bescherming van uw gegevens te verzekeren.

Hoe zult u op de hoogte worden gebracht van wijzigingen aan deze vertrouwelijksheidpolicy?

U vindt de datum van de laatste wijziging van deze policy onderaan dit document. Deze vertrouwelijkheidspolicy kan bij gelegenheid worden gewijzigd zonder dat wij u daarvan op voorhand op de hoogte brengen. Wij raden u dan ook aan om deze policy regelmatig te raadplegen.

De online betalingsdienst Mollie verzamelt volgende gegevens:

Sessiecookies

Deze cookies bevatten persoonsgegevens en verdwijnen als de sessie wordt gesloten. Door het sluiten van de internetpagina of het bestelproces volledig te doorlopen.

Permanente cookies

Deze cookies bevatten wel persoonsgegevens en blijven bewaard op je toestel nadat je de sessie hebt gesloten. Sommige cookies ruimen zichzelf op als de vooraf ingestelde vervaldatum is verstreken. Andere cookies blijven staan totdat je ze verwijdert van je toestel.

Gegevens

Welke gegevens?

__hssrc

Deze cookie verzamelt statistische data over de bezoeken van de gebruiker aan de Website, zoals het aantal bezoeken, gemiddelde tijd gespendeerd op de Website en welke pagina’s werden bezocht. De bedoeling is bezoekers van de Website te onderscheiden volgens factoren zoals demografie, geografische locatie om media- en marketingagentschappen hun doelgroepen te laten structureren en te begrijpen en om aangepaste online reclame mogelijk te maken.

hubspotutk

Deze cookie volgt de identiteit van een bezoeker en wordt doorgestuurd aan het marketing platform van Hubspot en wordt gebruikt om contacten te ontdubbelen.

_fbp

Deze cookie wordt door Facebook geleverd om verschillende advertentieproducten zoals real time bieden van third-party-adverteerders aan te bieden;

__hstc
De belangrijkste cookie voor het volgen van bezoekers. Het bevat: het domein, eerste tijdstempel (eerste bezoek), laatste tijdstempel (laatste bezoek), huidige tijdstempel (dit bezoek) en sessienummer (verhogingen voor elke volgende sessie) (verloopt: 2 jaar)

m_locale (1 jaar), mp_mollie (1 jaar) , mollieId (14 dagen), mollieUserId (14 dagen)

Mollie maakt gebruik van functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan de website(s) van Mollie wordt opgeslagen in de browser van uw apparatuur zoals een computer, tablet of smartphone. Mollie gebruikt cookies enerzijds met een puur technische functionaliteit. Deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en kunnen bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen onthouden waardoor Mollie in staat is de website(s) te optimaliseren. Anderzijds maakt Mollie gebruik van cookies die uw surfgedrag bijhouden zodat Mollie u eigen op maat gemaakte content en advertenties kan aanbieden.

U kunt u afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Bovendien kunt u alle informatie die eerder is opgeslagen via de instelling van uw browser verwijderen.

Op de website(s) van Mollie worden ook cookies geplaatst door derden, bijvoorbeeld adverteerders en/of social media bedrijven. Meer informatie hierover vindt u in het Cookiestatement.

Overzicht cookies door Cookiebot:

Indien u vragen heeft bij deze privacyverklaring, mag u uiteraard steeds contact opnemen. Het aanspreekpunt informatieveilgheid (AIV) neemt uw vraag ter harte. U kan het AIV bereiken via privacy@campushast.be.

Dit privacybeleid werd laatst gewijzigd op 09 juni 2020.